AdobeStock_91728220

We werken er dagelijks hard aan om milieueffecten te vermijden, te minimaliseren en te beperken.

milieubeleid

Onze belofte aan onze omgeving

We zullen dit milieubeleid jaarlijks herzien om te controleren of het up-to-date is en om ervoor te zorgen dat we kijken naar nieuwe gebieden voor verbetering.
Documenteren

Een gedocumenteerd milieubeheersysteem onderhouden met aandacht voor voortdurende ontwikkeling.
Onze verwachtingen

Voldoen aan, en waar mogelijk verder gaan dan, de eisen van alle regelgevende instanties met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf.
Doelstellingen

Definieerbare en meetbare milieudoelstellingen vaststellen.
Geluid

Alle vormen van overlast voor de lokale gemeenschap elimineren.
Behoud van

Natuurlijke hulpbronnen behouden en materialen waar mogelijk recyclen.
Minder afval

Afval verminderen en afvalbeheer toepassen.
Transport

Een milieuveilige transportstrategie implementeren en onderhouden.
Bewustzijn

Op de hoogte blijven van de nieuwste milieuwetgeving en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van vervuilingspreventie en milieucontroletechnologie.
Communicatie

Een volledig begrip van het beleid overbrengen aan werknemers en belanghebbenden.